TOMAS TECH นำเสนอการ "การลดต้นทุน"และ "เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ" ผ่านระบบดิจิทัล
Menu title

ระบบการจัดการสินค้าคงคลังและกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนเล็กๆ ที่พบและจำเป็นของหน้างานตามรายละเอียดที่กำหนด

 
บทความนี้จะนำเสนอกรณีของลูกค้าที่ได้นำระบบมาดำเนินการ “จัดการสินค้าคงคลัง x จัดการกระบวนการผลิต” โดยใช้ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง “PEGASUS” ที่จัดการโดย โทมัส เทค ผู้จำหน่าย SI สัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย เราได้สัมภาษณ์ บริษัท คาเนกะ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟมเรซิน สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย
Play Video

การขยายสายงานจากการจัดการสินค้าคงคลัง ไปสู่การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อจัดการข้อมูลที่ถูกต้องทันท่วงที

คาเนกะ ประเทศไทย ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟมเรซิน “เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน” ซึ่งใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์ โช้คอัพและวัสดุบรรจุภัณฑ์กันกระแทก สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โรงงานเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2019 แต่การจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็น สำหรับวัสดุ, การผลิต,การควบคุมคุณภาพ ฯลฯ ใช้วิธีการจัดการโดยโปรแกรม Excel เป็นหลัก จึงทำให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้

<ปัญหาก่อนนำระบบมาใช้>
・ข้อผิดพลาดของคนจากการดำเนินการด้วยตนเองn
ในขั้นตอนการคัดลอกรายงานการผลิตประจำวัน จากบนกระดาษไปยัง Excel ระบบจะแสดงให้เห็นว่ามีการเกิดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลและการคัดลอกข้อมูลจากกระดาษมาไม่ครบถ้วน

・ไม่สามารถเข้าใจข้อมูลสินค้าคงคลังที่ถูกต้องได้ทันท่วงที
เกิดความล่าช้า 2-3 วัน หลังจากการผลิต จนกว่าข้อมูลจะปรากฏในระบบ

สร้างระบบที่สามารถใช้

“การจัดการสินค้าคงคลัง × การจัดการกระบวนการผลิต” แบบครบวงจร

■ การควบคุมกระบวนการผลิต
จากข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า เราได้แนะนำข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการเลือกวัสดุและการสร้างกำหนดการ การเลือกเบิกวัสดุที่แม่นยำสามารถทำได้โดยการใช้เทอร์มินัลพกพาบนพื้นฐานของกำหนดการและสามารถจัดการข้อมูลสำหรับการเบิกวัสดุแต่ละรูปแบบงานระหว่างดำเนินการและสินค้าสำเร็จรูป

■ ระบบการออกฉลาก
ฟังก์ชันที่ช่วยให้ระบบสามารถออกฉลากได้อย่างง่ายดาย สำหรับการจัดการวัสดุ งานระหว่างดำเนินการและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกฉลากให้จะได้รับการจัดการโดยเทอร์มินัลพกพา

■ ฐานข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพ
ค่าการตรวจสอบแต่ละค่าที่ได้รับจากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจะถูกเก็บเข้าฐานข้อมูลและเชื่อมโยงกับระบบ ทำให้รับรู้ผลเร็วขึ้น แม่นยำยิ่งขึ้นและการนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

在庫管理システム タイ トーマステック ペガサス

▲ การเบิกสินค้าโดยใช้ระบบ

在庫管理システム タイ トーマステック ペガサス

▲เบิกวัสดุตามข้อมูลการสั่งซื้อ โดยใช้เทอร์มินัลพกพา

在庫管理システム タイ トーマステック ペガサス

▲ ภาพหน้าจอระบบการพิมพ์ฉลาก

การนำระบบมาปรับให้เหมาะกับไซต์งานในขั้นตอนเล็กๆ

เราถาม คาเนกะ ว่าทำไมพวกเขาถึงเลือก Tomas Tech สำหรับการแนะนำระบบนี้

 

 

 

ปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุด คือ ความสามารถในการพัฒนาและปรับแต่งระบบ แบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ได้ตามความต้องการ ซึ่งระบบได้ถูกติดตั้งตามขั้นตอนสองรอบ เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น การแก้ไขปัญหาหลังจากการใช้งานและมีการสนับสนุนที่ละเอียดหลังการใช้งานระบบ ทั้งหมดเป็นประโยชน์กับเรามาก (Kaneka ประเทศไทย นายโยโกยามะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยการตระหนักถึงการทราบข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถจัดการขั้นตอนตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้าสต็อกไปถึงการผลิตสินค้าและการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปในระบบเดียวกันทุกข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลและเชื่อมโยงกันเป็นระบบ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น โดยในอนาคต Kaneka ต้องการปรับปรุงความแม่นยำในการบริหารจัดการกระบวนการและพยายามกำจัดสินค้าคงคลังที่สิ้นเปลืองเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการกับสินค้าที่ชำรุด (Kaneka ประเทศไทย นายฮามามัตสึ ผู้จัดการทั่วไป)

การบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาด้านเทคนิคต่างๆ ภายในองค์กรและ การบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ข้อเสนอไปจนถึงการสนับสนุนการบริการหลังการติดตั้ง

จุดแข็งของ โทมัส เทค ในฐานะ System Integrator มีดังนี้

ความครอบคลุมภายในองค์กรของการพัฒนาเทคโนโลยีในหลากหลายด้าน (โปรแกรม อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ ฯลฯ)
⇒เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ดังนั้นเราจึงสามารถนำเสนอ ข้อเสนอได้จากหลากหลายมุม

รับรองการสนุบสนุนอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่การรับฟังไปจนถึงการบริการหลังการขาย
 
⇒ทุกกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ข้อเสนอ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ ตลอดจนถึงการแนะนำการบริการหลังการขายที่มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ


ใส่ใจในรายละเอียด 

⇒เราให้การสนับสนุนโดยละเอียดสำหรับการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยและการปรับแต่งเพิ่มเติม หลังจากใช้งานระบบเราก็ไม่ละความพยายามในการบริการหลังการขายเพื่อให้เราสามารถรวบรวมความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดโทมัส เทค ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าสำหรับการสนับสนุนโดยละเอียดและความใส่ใจในรายละเอียดหลังการใช้งานระบบ โดยมีผู้ใช้จำนวนมากที่มีช่องโหว่ ทั้งก่อนและหลังการนำระบบมาใช้ซึ่งมักจะเป็นปัญหา ด้วยเหตุนี้การบริการหลังการขายที่เอาใจใส่และยืดหยุ่นเป็นหลักจึงเป็นนโยบายการบริการของบริษัท

【ความร่วมมือที่ครอบคลุม】
บริษัท คาเนกะ (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ผลิตผลิตภัณฑ์โฟมเรซินในประเทศไทยและส่งขายไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คาเนกะ ได้ขยายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น เส้นใยย้อมสีสำหรับวิกผมและผลิตภัณฑ์อาหารไปยังประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

▲เจ้าหน้าที่ บริษัท คาเนกะ (ประเทศไทย) และเจ้าหน้าที่ บริษัท โทมัส เทค
(คุณโยโกยามะ: คนที่ 5 จากซ้าย, คุณฮามามัตสึ: คนที่ 4 จากซ้าย)
Masaru Yokoyama
Managing Director
1992 เข้าร่วม Kaneka Corporation
1999 ย้ายไปมาเลเซียในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคนิคของ Kaneka Eperan Sdn.Bhd.
2004 ย้ายไปเบลเยียมในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการฝ่ายวิจัยของ Kaneka Belgium
2009 กลับไปที่แผนกการจัดการเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์โฟม
2017 ย้ายมาที่ประเทศไทยพร้อมกับก่อตั้งบริษัท คาเนกะ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับตำแหน่ง MD ในปี 2021

Shoichi Hamamatsu
Administration General Manager
SCM General Manager
2015 เข้าร่วม Kaneka Corporation
2017 ย้ายไปที่ Kaneka Eperan (Suzhou) Co., Ltd. ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกการจัดการในประเทศจีน
2020 กลับสู่ทีมวางแผนและบริหารของกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟมทั่วไป
2021 ย้ายมาประเทศไทยในตำแหน่งฝ่ายบริหาร/ผู้จัดการ SCM Kaneka (Thailand) Co.,Ltd.
2022 เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป Kaneka (Thailand) Co.,Ltd.

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง / การจัดการกระบวนการผลิตในประเทศไทยหรือหากคุณกำลังพิจารณาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง โปรดติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

_ต้องระบุ_    _ชื่อบริษัท
_ต้องระบุ_    _แผนก
_ต้องระบุ_    _ชื่อผู้ติดต่อ
_ต้องระบุ_    _ที่อยุ่
_ต้องระบุ_    _เบอร์ติดต่อ
_ต้องระบุ_    _อีเมล
_ต้องระบุ_    _เรื่องที่ติดต่อ

    ปรึกษาธุรกิจสอบถามเรื่องเอกสารสอบถามเรื่องการวิธีการสอบถามเรื่องอื่นๆ