TOMAS TECH นำเสนอการ "การลดต้นทุน"และ "เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ" ผ่านระบบดิจิทัล
Menu title

บริษัทของเราเป็นผู้นำด้าน “การลดต้นทุน” และ“การปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจ” ด้วยการแนะนำระบบในประเทศไทย

  

เราสนับสนุนการแปลงเป็นดิจิทัลของบริษัทด้วย IoT / DX

แนะนำโซลูชั่นของเรา

เราให้การสนับสนุนครอบคลุมตั้งแต่ข้อเสนอ การให้คำปรึกษาไปจนถึงการแนะนำระบบบริการหลังการขายตามภายใต้หัวข้อ “ปัญหาลูกค้า”เราออกแบบ พัฒนา และออกแบบระบบตามความต้องการของลูกค้าภายใต้หัวข้อ “ระบบสามารถใช้งานจริง 100%”เราสนับสนุนและให้คำปรึกษาลูกค้าในความรู้เบื้องต้นและตอบข้อสงสัยภายใต้การ “การส่งเสริม”เราจะใช้ประสบการณ์และความชำนาญด้านระบบที่ผ่านมาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมลอจิสติกส์อย่างเต็มที่เพื่อนำพาลูกค้าไปสู่การแปลงเป็นดิจิทัล

Digital Picking System
ระบบช่วยระบุตำแหน่งในการหยิบสินค้า
อ่านเพิ่มเติม
Projection picking system
การหยิบชิ้นงานโดยการฉายโปรเจคเตอร์
อ่านเพิ่มเติม
Smart card system
ระบบสมาร์ทการ์ด
อ่านเพิ่มเติม
Picking cart system
ระบบระบุตำแหน่งในการหยิบสินค้าแบบรถเข็น
อ่านเพิ่มเติม
Handy terminal system
เครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา
อ่านเพิ่มเติม
AGV / AMR
ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยใช้รถ AGV
อ่านเพิ่มเติม
Stock management system / WMS
ระบบการจัดการคลังสินค้า PEGASUS
อ่านเพิ่มเติม
Automatic shelf
ระบบชั้นวางอัตโนมัติ
อ่านเพิ่มเติม
Monitoring /Traceability System
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
อ่านเพิ่มเติม
RFID System
ระบบ RFID
อ่านเพิ่มเติม
Production Planning Scheduler
กำหนดการและวางแผนการผลิต
อ่านเพิ่มเติม
Tablet form system
ระบบจัดการรายงานและเอกสาร
อ่านเพิ่มเติม

เราสนับสนุนให้บริษัทในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัล IoT / DX

ดาวน์โหลดเอกสาร