ความคิดริเริ่ม DX ในอุตสาหกรรมการผลิตและประเทศไทยคืออะไร?

15-Aug-2022  15-Aug-2022

DX (Digital Transformation) ในอุตสาหกรรมการผลิตคือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่มีอยู่และสร้างมูลค่าใหม่
การใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากไซต์ เราจะจัดการข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่การรับสินค้า กระบวนการผลิต สินค้าคงคลัง และการจัดส่งจากส่วนกลาง
เป็นผลให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้าง “เมล็ดพันธุ์” สำหรับการสร้างมูลค่าใหม่ในฐานะบริษัท
ในบทความนี้ เราจะให้คำอธิบายที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับ DX ในอุตสาหกรรมการผลิตและการริเริ่ม DX ในประเทศไทยซึ่งเป็นฐานในต่างประเทศ

สารบัญ ∇

1 DXคืออะไร?
2 DX ในอุตสาหกรรมการผลิต
2.1 DX คืออะไรในอุตสาหกรรมการผลิต?
2.2 ปัญหาในกอุตสาหกรรมการผลิต DX “2025”
2.3 Purpose of Manufacturing DX
2.4  วัตถุประสงค์ของการผลิต DX 
2.4.1 กรณี① บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น “โรงงาน IoT”
2.4.2 กรณี② “แพลตฟอร์ม IoT ของโรงงาน” Daikin Industries, Ltd. 
3 สถานการณ์ DX ประเทศไทย
3.1 บทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.2 โครงสร้างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.3 การลงทุนของบริษัทสตาร์ทอัพ DX โดยองค์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
3.4 ตัวอย่างการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ
3.4.1 กรณีศึกษา① สตาร์ทอัพผู้ให้บริการรถร่วมรายแรกของไทย
3.4.2 กรณีศึกษา② บริการดิจิทัลประสิทธิภาพด้านลอจิสติกส์
3.4.3 กรณีศึกษา③ ระบบประหยัดพลังงานด้วย DX
4 สรุป: ความคิดริเริ่ม DX ในอุตสาหกรรมการผลิตและประเทศไทย

    DX คืออะไร?

DX เป็นตัวย่อของ Digital Transformation และเป็นสมมติฐานที่ว่า “การแทรกซึมของไอทีจะเปลี่ยนชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน” กล่าวกันว่าได้รับการเสนอโดย Eric Stolterman ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Umea ในสวีเดน
“แนวทางแนะนำ DX” ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ให้คำจำกัดความของ DX ดังนี้
“บริษัทต่างๆ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล และเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบธุรกิจของตนตามความต้องการของลูกค้าและสังคม เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและบรรยากาศของเรา และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน”
ในอดีต เป้าหมายและวัตถุประสงค์คือการ “ปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ” โดยใช้ไอทีและเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ของการ “ปฏิรูปรูปแบบธุรกิจและองค์กร”

    DX ในอุตสาหกรรมการผลิต

DX มีเป้าหมายที่จะ “เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและองค์กร”
เราควรจัดการกับ DX ในลักษณะเดียวกับในอุตสาหกรรมการผลิตหรือไม่?
สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาเป้าหมายที่สามารถทำได้โดยใช้ DX ในขณะที่พิจารณาปัญหาที่บริษัทญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่

    DX คืออะไรในอุตสาหกรรมการผลิต?

ญี่ปุ่นได้กำหนดให้ “สังคม 5.0” เป็นภาพลักษณ์ของสังคมที่ญี่ปุ่นควรมุ่งหมาย และในเดือนมีนาคม 2560 ได้เสนอแนวคิด “อุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกัน” เป็นภาพลักษณ์ที่อุตสาหกรรมญี่ปุ่นควรมุ่งหมาย
Connected Industries หมายถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี และผู้คนโดยการส่งคืนข้อมูลและเป็นแนวทางของอุตสาหกรรมที่มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่และแก้ไขปัญหาสังคม เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น IoT และ AI
DX (Digital Transformation) คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เทคโนโลยีดิจิทัลนี้นำมาสู่อุตสาหกรรมการผลิต

    ปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิต ปัญหา DX”2025″

ความเสี่ยงสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ขัดขวาง DX (การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล) ของอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นคือปัญหาของระบบหลัก
ตามรายงานของ “Study Group for Digital Transformation” ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม บริษัทญี่ปุ่นประมาณ 80% มี “ระบบเดิม” ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกเกี่ยวกับปัญหาความซับซ้อน อายุ และกล่องดำ
“ระบบเดิม” ไม่สามารถใช้ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างเต็มที่และมีความเสี่ยงที่จะรักษาและสืบทอดรากฐานของธุรกิจได้ยาก และภัยพิบัติ และการสูญหายและการรั่วไหลของข้อมูลจะเพิ่มขึ้น หาก “ระบบเดิม” ยังคงอยู่ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเลิกใช้ทรัพยากรบุคคลด้านไอทีและการสิ้นสุดการสนับสนุนที่คาดว่าภายในปี 2568 จะสูงถึง 12 ล้านล้านเยน/ปี (ประมาณ 3 เท่าของระดับปัจจุบัน) ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป)
เราเรียกสิ่งนี้ว่าหน้าผาปี 2025 ปัญหา “ปี 2025” นี้มีอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นเช่นกันและการแก้ปัญหาเป็นปัญหาเร่งด่วน

    วัตถุประสงค์ของการผลิต DX

เนื่องจากเรากำลังเผชิญกับปัญหา “หน้าผาปี 2025” มาตรการปรับปรุงสำหรับ “ระบบเดิม” จึงเป็นปัญหาเร่งด่วน
ในทางกลับกัน จากการสำรวจ จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากอ้างถึง “การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจ” และ “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจที่มีอยู่” เป็นจุดประสงค์ในการส่งเสริม DX
ดังที่เห็นได้จากผลลัพธ์เหล่านี้ บริษัทญี่ปุ่นให้ความสำคัญมากที่สุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและปรับปรุงและปฏิรูปการดำเนินธุรกิจในด้านการลงทุนด้านไอที และการปรับปรุงประสิทธิภาพนั้นเป็นปัญหาที่ผู้จัดการชาวญี่ปุ่นควรให้ความสำคัญ

    กรณีการใช้งาน DX ของอุตสาหกรรมการผลิต

เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ มุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน บริษัทต่าง ๆ ใช้มาตรการ DX แบบใด
ในที่นี้ เราจะแนะนำกรณี DX ของสองบริษัทเป็นตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง

    กรณี① บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น “โรงงาน IoT”

    “แพลตฟอร์ม IoT ของโรงงาน” Daikin Industries, Ltd.

    สถานการณ์ DX ในประเทศไทย

เราจะอธิบายสถานะของการริเริ่ม DX ในประเทศไทย
ประเทศไทยกำลังส่งเสริมการแปลงเป็นดิจิทัลและการแปลง DX โดยส่วนใหญ่ดำเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลไทย
ในที่นี้จะกล่าวถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความคิดริเริ่มของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

    บทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเทศไทยได้จัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้เป็นดิจิทัล ต่อมาในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงใหม่
เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย และวิสัยทัศน์ของเราคือ “นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปสู่ไทยแลนด์ 4.0”
เรามีหกภารกิจต่อไปนี้:
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถิติ นโยบายอุตุนิยมวิทยา แผนระดับชาติ และข้อเสนอทางกฎหมายสร้างความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้
พัฒนา บริหารจัดการ และกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมการบูรณาการและประสิทธิภาพของงานธุรการโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายสถาบันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
บริหารจัดการระบบสถิติแห่งชาติไม่เพียงแต่ส่งเสริมและพัฒนาอุตุนิยมวิทยาที่สนับสนุนการตัดสินใจเท่านั้นแต่ยังตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพ
กำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สถิติ นโยบายอุตุนิยมวิทยา การวางแผน และกฎหมายของประเทศสร้างความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

    โครงสร้างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจสี่แห่ง
1. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
3. องค์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
4. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: กระทรวงดิจิทัล

    การลงทุนของบริษัทสตาร์ทอัพ DX โดยองค์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ DX ในประเทศไทยอย่างจริงจัง
นอกจากการลงทุนแล้วยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอีกด้วย
ในตลาดทั้งในและต่างประเทศจะมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อขยายขนาดธุรกิจและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

ที่มา: Digital Economy Promotion Agency

    ตัวอย่างการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ DX

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ DX ในประเทศไทยอย่างจริงจัง
นอกจากการลงทุนแล้วยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอีกด้วย
ในตลาดทั้งในและต่างประเทศจะมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อขยายขนาดธุรกิจและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

    กรณีศึกษา① สตาร์ทอัพผู้ให้บริการรถร่วมรายแรกของไทย

出典:Haupcar

ชื่อ บริษัท:
Haupcar (บริษัท ฮอปคาร์ จำกัด)
คำอธิบายธุรกิจ:
Hopcar สตาร์ทอัพบริการแชร์รถรายแรกของไทย
ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชั่นจองรถ เปิด-ปิดรถ
“สามารถใช้ได้เป็นรายชั่วโมงโดยไม่ต้องจ่ายรายวัน”
เว็บไซต์:
http://www.haupcar.com

    กรณีศึกษา② บริการดิจิทัลประสิทธิภาพด้านลอจิสติกส์

ที่มา: Logisty

ชื่อ บริษัท:
Logisty (บริษัท โลจิสตี จำกัด)
คำอธิบายธุรกิจ:
“โลจิสติกส์” เชื่อมโยงผู้ให้บริการขนส่งและแลกเปลี่ยนงานและยานพาหนะ
แพลตฟอร์มที่ให้ผลกำไรสูงสุด
ปรับปรุงการบริการลูกค้าและลดปัญหารถติด
เว็บไซต์:
http://www.haupcar.com/

    กรณีศึกษา③ ระบบประหยัดพลังงานด้วย DX

ที่มา: ENRES

ชื่อ บริษัท:
ENRES (Energy Response Company Limited)  (บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด)
คำอธิบายธุรกิจ:
การบริหารอาคารพาณิชย์และโรงงานประกอบด้วยหลายระบบ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการอาคารพาณิชย์และโรงงานให้ดียิ่งขึ้น ENRES จะใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อ
แนะนำเซ็นเซอร์และระบบควบคุม
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนมากที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ทั้งหมด
การประมวลผลเพื่อให้ได้การควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการใช้พลังงาน
มันจะเป็นไปได้ “สิ่งนี้จะลดการใช้พลังงานลงอีก”
เข้ากันได้กับเมืองอัจฉริยะด้วยการควบคุมระบบไฟฟ้าในเขตและเมือง
ลดจุดสูงสุดและการใช้ไฟฟ้าทั่วเมือง
เว็บไซต์:
http://www.haupcar.com

    นโยบายองค์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต

บริการแอปพลิเคชันส่งรถรายแรกของไทยแต่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่ แอปพลิเคชันส่งรถรายแรกของไทย ระบบการจองนวด แพลตฟอร์มทางการเงินที่ใช้บล็อกเชน และการเริ่มต้นธุรกิจในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น.
ใช้ IoT และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสูงสุด โดยมีเป้าหมายที่อาคารพาณิชย์และโรงงานซึ่งใช้พลังงานจำนวนมากเป็นพิเศษ และเป็นทางออกที่จำเป็นในประเทศไทย ซึ่งประสบปัญหาเรื่องพลังงานแบบพอเพียง
Logisty เป็นแพลตฟอร์มที่ปรับปรุงการจัดส่ง หากคุณลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มและส่งคำขอจัดส่ง มันจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสูงสุด ดังนั้นคุณจึงสามารถจัดส่งด้วยวิธีที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณ
ด้วยการพัฒนาล่าสุดของตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย จึงเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีก
ภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa คือการเพิ่มจำนวนสตาร์ทอัพดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูงโดยสร้างความเป็นไปได้ให้กับสตาร์ทอัพดิจิทัลเหล่านี้โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

    สรุป: ความคิดริเริ่ม DX ในอุตสาหกรรมการผลิตและประเทศไทย

สำหรับ DX ในอุตสาหกรรมการผลิต สิ่งสำคัญคือต้องมองเห็นเป้าหมายสูงสุดและเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ
แม้แต่ในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย จำนวนสถานที่ที่มีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ IoT ก็เพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ผมคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังใช้ข้อมูลได้ไม่เต็มที่
นี่คือแผนงานสู่ DX ที่กำหนดโดย Mitsubishi Electric Corporation
ท้ายที่สุดแล้ว จะเป็นแผนงานที่มีเป้าหมายเพื่อรับข้อมูลที่เริ่มต้นจากไซต์การผลิตด้วยอุปกรณ์โรงงาน IoT ผ่านระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลการผลิตและไอที และวิเคราะห์และใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์
ดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการรวบรวมข้อมูล เป็นไปได้ที่จะสร้าง DX ที่สมจริงซึ่งไม่ไร้เหตุผลแม้แต่ในโรงงาน
ด้วยการวิเคราะห์จากมุมสูงของห่วงโซ่วิศวกรรมและห่วงโซ่อุปทาน ทำให้สามารถมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงผลิตภาพและการปรับปรุงต้นทุนสำหรับการผลิตโดยรวม

หากคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
เลือกรายการที่ต้องการ
หลังจากกรอกแบบฟอร์แล้ว
เราจะส่งลิ้งค์ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ให้คุณ

_จำเป็น_    _บริษัท

_จำเป็น_    _แผนก

_จำเป็น_    _ชื่อ

_จำเป็น_    _ที่อยู่

_จำเป็น_    _เบอร์ติดต่อ

_จำเป็น_    _E-mail

_จำเป็น_    _หัวข้อ

    ปรึกษาธุรกิจสอบถามเรื่องเอกสารสอบถามเรื่องการวิธีการสอบถามเรื่องอื่นๆ